Ettevõttest

Mittetulundusühing MTÜ PÄIKESEKUDUMID on avalikes huvides tegutsev organisatsioon. Meie eesmärgiks on käsitöö arendamine Eestis, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:

  • Käsimasinkudumise väljaõpe
  • Erinevate käsitööde väljaõpe
  • Erialaste trükiste kirjastamine, väljaandmine ja levitamine
  • Koostöö kutseõppeasutustega ja töötukassaga
  • Õppematerjalide koostamine, tutvustamine ja tootmine

Ühingul on õigus oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja majanduskulude katteks müüa väljaõppe käigus toodetud valmistoodangut.

MTÜ PÄIKESEKUDUMID juhatuse liikmete poolt koostatud õppematerjalid on kaitstud  Eesti Vabariigi AUTORIÕIGUSE SEADUS*est tulenevate sätetega. Õppematerjale ei ole lubatud levitada-, kopeerida-, jagada-, paljundada- ega anda edasi kolmandatele isikutele. Samuti ei ole lubatud õppematerjale kasutada juhendamise eesmärgil teiste ning kolmandate isikute poolt.

 

MTÜ PÄIKESEKUDUMID sõbrad:

 

[message type=”simple”]

Andrei Mustonen (kudumismasinate müük ja hooldus)

http://www.kudumine.eu

[/message]

MTÜ Päikesekudumid viib läbi masinkudumise (käsikudumismasina) koolitusi. IGAS KUDUMIS ON KILLUKE PÄIKEST! Õnne Linkolm